خانه حماسه و پایداری

خانه حماسه و پایداری

شرط جهاد استقامت است ،
ای دل !
تو چه می کنی ...؟ می مانی یا می روی...؟

پیوندها

۱ مطلب با موضوع «روایت فرماندهان :: شهید اصغر معینی» ثبت شده است

شهید اصغر معینی